Portfoli, Il·lustració, 3D

Bmo Lowpoly

Màquina Recreativa Arcade i el seu esbosç 3D.

Creació de plànols amb Autocad, traspàs a estructura de fusta, concepte 3d amb blender,  disseny exterior, conexions internes de cablejat, il·luminació marquesina, botonatge, etç…

Blender , Autocad y Photoshop – 2018

Related Projects